netConzent Logo - www.netconzent.se
Hem Tjänster Sharepoint Office 365 Referenser Kontakt
 
 

SharePoint Deployment

Våra kompetens bygger på mer än 15 års erfarenhet av Windows-tjänster och deployment hanterar vi följande.

 • Projektledning - projektledning av SharePoint-projekt
 • SharePoint - MOSS 2007, SPS 2010 och SharePoint Foundation
 • ActiveDirectory - integration, felsökning och optimering av AD för SharePoint
 • DNS - planering, utrullning och konfigurations för multipla sitelösningar
 • IIS optimering - optimering och säkerhetskonfiguration
 • SSL-tjänster - SSL och PKI-lösningar för SharePoint
 • SmartCards - smartcard-inloggning, externa autenticering och felsökning
 • ISA Server - installation och anpassning till SharePoint
 • IPSec - anpassning till att använda IPSec mellan backend system
 • Rights Management - integration med IRM server och klienter
 • Project Server - integration av SharePoint-system med Project

Utveckling & Utbildning

Vi erbjuder utveckling och utbildning inom följande områden.

 • Design - grafisk anpassning och design av SharePoint siter
 • InfoPath - skapande av formulär med InfoPath
 • Deployment - installation, konfiguration och utrullning av SharePoint-lösningar
 • SIntegration - integration med BizTalk
 • Workflow - skapande och uppföljning av workflows
 • SharePoint - utrullning av MOSS 2007, SPS 2010 och SharePoint Foundation
 • Migrering - migration och överflyttning av dokument till SharePoint
 • Mailintegration - integration med befintliga eller nya mailsystem
 • Anpassad utveckling - utveckling av egna komponenter
 • WebParts - utveckling eller installation av WebParts
 • Utbildning - för användare, tekniker eller ledning
 • Mobila lösningar - mobila lösningar för SharePoint-applikationer
Färdiga utbildningspaket

 
 • SharePoint för användare - 2 dagar
  Introduktion för användare: Office 2007/2010 och SharePoint, Skapa sub siter, hantera dokument och alerts, versionshantering, användare och grupper.
  Målgrupp: Användare

 • SharePoint Power Users - 2 dagar
  Skapa nya Site-collections, backup/restore, lägga till mallar,InfoPath-forms, workflows, flerspråksstöd, avanccerade sökningar, dokumenttyper och Recordcenter.
  Målgrupp: Användare

 • MOSS Administration - 3 dagar
  Installation, configurera MOSS/SPS, Shared Services, Calculation Services, mail-stöd, databashantering, backup och loggar, Metabas, Applikationspooler och IIS.
  Målgrupp: IT- och drifttekniker

 • Säkerhet för IIS och SharePoint - 3 dagar
  SSL, CA, integration med AD, plannering av AD-stöd, flerfaktor autenticering, forms- autenticering, integration med ISA-server, patch-strategi, antivirus, säkerhetsgrupper och målgrupper, säkra en SharePoint eller MOSS-installation.
  Målgrupp: IT- och drifttekniker

 • SharePoint Designer - 3 dagar
  Skapa siter, ASP.NET-komponenter, vyer, master-pages, skapa workflows, import/export av applikationer, importera data, hantera listor, plannera design och QuickLaunch-hantering.
  Målgrupp: Webdesigners

 • SharePoint Arkitektur - 1 dag
  Strategiska orsaker, fördelar och beslut. Hur man skapar en SharePoint-baserad (SharePoint och MOSS)infrastruktur och implementerar den i sin organisation ur ett IT-tekniskt, applikations- förvaltnings och strategiskt perspektiv.
  Målgrupp: Företagsledning, beslutsfattare för IT-stöd

 • Anpassad utbildning
  Vid behov skapar vi även anpassade utbildningar skräddarsydda för era behov.

 • Kontakt
  Kontakta oss på 08 - 718 53 00 för att boka en utbildning

Copyright 2007-2012 © netConzent Consulting AB. All rights reserved.